Warning: Creating default object from empty value in /var/www/xn--edunr-yua.dk/public_html/wp-content/themes/Engrave/admin/main/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
En dag i udskolingen med Edunør – Edunør

En dag i udskolingen med Edunør

Vi har klassesæt af både Arduino og Micro:bit, og kan således have 30 elever til et forløb af gangen – Det eneste der kræves af skolen, er 15 computere der kan gå på internettet samt et klasseværelse vi kan være i. Et forløb vil typisk være over 5-6 lektioner, og tage udgangspunkt i problem baseret læring:

Formiddag:

  • Introduktion til dagen, herunder indblik i ingenørens hverdag.
  • Eleverne introduceres til teknologien, og lærer at bruge udvalgte komponenter fra Arduino eller Micro:bit sættene

Eftermiddag:

  • Eleverne får stillet en opgave, hvor de selv skal bygge et produkt der løser en given opgave. Det kunne eksempelvis være et  digitalt termometer, eller en sensor der kan registrere vandniveau og give en alarm hvis der er oversvømmelse.
  • Denne opgave kræver at eleverne selv kombinerer de komponenter de har arbejdet med om formiddagen.

De nødvendige pædagogiske, didaktiske og ingeniørrelaterede kompetencer vil altid være repræsenteret i det team af instruktører der faciliterer undervisningsforløbet. På den måde sikrer vi at både lærer og elever for mest ud af vores forløb, og får en basis de kan bygge videre på rent fagligt.

Alle vores forløb er bygget op omkring 21st skills modellen. I de forskellige forløb er kompetencer fra naturfaglige fag indbygget. For eksempel i forløbet med det elektroniske termometer vil eleverne arbejde med funktioner og linjens ligning.

Materialet til undervisningsforløbet fremsendes på forhånd, hvoraf det tydeligt vil fremgå hvilke mål forløbet dækker. Vi er meget lydhør for særlige ønsker og ideer, og alle forløb kan modificeres efter behov.

Det økonomiske aspekt i disse undervisningsforløb er vi meget opmærksomme på. Det anbefales at man som skole søger nogle af de mange fonde der støtter aktiviter som dette. Vi har god erfaring med at søge disse fonde, og hjælper meget gerne med at skrive ansøgningen, så arbejdsbyrden for jer holdes mindst muligt. Skriv til kontakt@edunør.dk hvis det kunne have interesse.

 

Kontakt os for at høre om mulighederen, for at få os ud på jeres skole.